GRAPHITE, s.r.o., je moderná a dynamická spoločnosť, zaoberajúca sa architektúrou šitou na mieru každému zákazníkovi, jeho osobným predstavám a potrebám i cieľom jeho podnikania. Počas celej svojej histórie sa naša spoločnosť formovala ako kolektív personalistickej architektúry a tento charakter sa snaží neustále dotvárať orientáciou svojej tvorby na človeka a na zlepšovanie kvality jeho života pri zachovaní optimálnych parametrov úžitkovosti, cenovej dostupnosti a vysokej estetickej hodnoty.

Tvorivý ateliér spoločnosti GRAPHITE, s.r.o., poskytuje klientovi pre jeho stavebnú investíciu komplexný projekčný, inžiniersky a realizačný servis. Personálne zloženie našej spoločnosti ako generálneho projektanta ponúka a zaručuje kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie a spoľahlivé poskytovanie inžinierskych činností na všetkých úrovniach, pričom nosnými profesiami stálych zamestnancov sú stavebná činnosť a architektúra. Ostatné činnosti súvisiace so zhotovením komplexnej projektovej dokumentácie zabezpečujeme prostredníctvom vybudovanej siete dlhoročných subdodávateľov - právnických i fyzických osôb, spolupracujúcich s našou firmou na základe externých zmlúv.

Priestorové a technické vybavenie našej spoločnosti nám umožňuje spracovanie projektu na všetkých jeho stupňoch účelne zloženým a zároveň flexibilným až 20-členným tímom odborníkov, pozostávajúcim z vlastných zamestnancov a externých dodávateľov. Spoločnosť disponuje kompletne vybaveným počítačovým pracoviskom, na ktorom vytvárame vizualizácie urbanisticko-architektonických riešení a technické projekty v digitalizovanej forme. Prezentované profesijné firmy - architekti, stavební inžinieri, návrhári interiérov - umožňujú komplexné spracovanie akýchkoľvek zákaziek v oblasti architektúry stavebných objektov a interiérov, vyžadujúcich si vysokú profesionalitu. 

Zároveň zabezpečujeme legalizáciu stavieb, ich dozorovanie, zastupujeme investorov a poskytujeme poradenskú činnosť v predmetnom odbore. Našou ambíciou je poskytovanie komplexného servisu pre náročných investorov.