GRAPHITE, s.r.o.
Veľkodunajské nábrežie 1A
945 01 Komárno
tel.:            +421 35 770 21 80
fax:            +421 35 770 21 80
gsm:           +421 905 681 939
e-mail:         graphite@graphite.sk

Team:
Ing.arch. Zoltán Bartal
Autorizovaný architekt SKA 1388AA

Ing. Kinga Bartal
Ing. István Görözdi
Ing. Zsolt Mátyás
Ing. Alžbeta Tárnoková
 
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek tu publikované informácie (textové, obrazové, atď.) sa nesmú kopírovať, uchovávať v akejkoľvek forme na akomkoľvek médiu alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov autorských práv. Tieto materiály môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.

Meno:
E-mail:

Správa: